דוגמאות למבנה קוד

מבני קוד של Terraform

הדוגמאות משתמשות בספק הענן AWS, אך ניתן להחיל את רוב העקרונות המוצגים בדוגמאות על ספקי ענן אחרים וכן על סוגי ספקים אחרים (DNS , DB , Monitoring וכו')

TypeDescriptionReadiness

מספר משאבים מועט, ללא תלות חיצונית. חשבון AWS יחיד. region בודד. סביבה אחת.

כן

מספר חשבונות וסביבות של AWS, מודולי תשתית מוכנים, מידול קומפוזיציות בעזרת terraform.

כן

חשבונות AWS רבים, regions רבים, דחיפות להורדת העתק הדבק, מודולי תשתית מותאמים אישית, שימוש כבד בקומפוזיצות. שימוש ב terraform.

בתהליכים

ענק

Several providers (AWS, GCP, Azure). Multi-cloud deployments. Using Terraform.

לא

Terragrunt code structures

TypeDescriptionReadiness

בינוני

מספר חשבונות וסביבות של AWS, מודולי תשתית מוכנים, מידול קומפוזיציות בעזרת terragrunt.

לא

גדול

חשבונות AWS רבים, regions רבים, דחיפות להורדת העתק הדבק, מודולי תשתית מותאמים אישית, שימוש כבד בקומפוזיצות. שימוש ב terragrunt.

לא

ענק

מספר ספקים (AWS, GCP, AZURE). פריסות על גבי מספר עננים. שימוש ב terragrunt

לא

Last updated