תשתיות בקנה מידה קטן עם Terraform

מקור: https://github.com/antonbabenko/terraform-best-practices/tree/master/examples/small-terraform

דוגמא זו מכילה קוד לבניית קונפיגורציית Terraform עבור תשתית בקנה מידה קטן, שבה לא נעשה שימוש בתלות חיצונית.

  • מושלם להתחלה ולשיכתוב בהמשך

  • מושלם עבור מודולי משאבים קטנים

  • מתאים למודולי תשתית קטנים וליניאריים

  • טוב למספר קטן של משאבים (פחות מ- 20-30)

קובץ מצב יחיד עבור כל המשאבים יכול להאט את תהליך העבודה עם Terraform אם מספר המשאבים גדל (שקול להשתמש בארגומנט - יעד (target-) להגבלת מספר המשאבים)

Last updated