סדנה

יש גם סדנה לאנשים שרוצים לתרגל חלק מהדברים המתוארים במדריך.

התוכן כאן - https://github.com/antonbabenko/terraform-best-practices-workshop

Last updated