Διαμόρφωση κώδικα

  • Τα παραδείγματα και οι μονάδες Terraform θα πρέπει να περιέχουν ένα εγχειρίδιο που να εξηγεί τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης τους.

  • Όλοι οι σύνδεσμοι στα αρχεία README.md θα πρέπει να είναι απόλυτοι για να τους εμφανίζει σωστά η ιστοσελίδα του Terraform registry.

  • To εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει διαγράμματα που δημιουργήθηκαν με το mermaid και σχέδια που δημιουργήθηκαν με το cloudcraft.co.

  • Χρησιμοποιήστε Terraform pre-commit hooks για να βεβαιωθείτε ότι ο κώδικας είναι έγκυρος, σωστά μορφοποιημένος και με αυτόματη καταγραφή εγχειριδίου πριν γίνει pushed στο git και ελεχγθεί από ανθρώπους.

Εγχειρίδιο

Αυτόματα παραγόμενο εγχειρίδιο

Το pre-commit είναι ένα framework για τη διαχείριση και τη συντήρηση πολυγλωσσικών pre-commit hooks. Είναι γραμμένο σε Python και είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να κάνετε κάτι αυτόματα στο μηχάνημα ενός προγραμματιστή πριν ο κώδικας γίνει commit σε ένα git repository. Κανονικά, χρησιμοποιείται για την εκτέλεση linters και τη μορφοποίηση κώδικα (βλ. υποστηριζόμενα hooks).

Με τις ρυθμίσεις Terraform το pre-commit μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μορφοποίηση και την επικύρωση κώδικα, καθώς και για την ενημέρωση τoυ εγχειριδίου.

Ελέγξτε το pre-commit-terraform repository για να εξοικειωθείτε με αυτό, καθώς και υπάρχοντα repositories (π.χ. terraform-aws-vpc) όπου αυτό χρησιμοποιείται ήδη.

terraform-docs

Το terraform-docs είναι ένα εργαλείο που κάνει τη δημιουργία εγχειριδίου από τις μονάδες Terraform σε διάφορες output μορφές . Μπορείτε να το εκτελέσετε χειροκίνητα (χωρίς pre-commit hooks) ή να χρησιμοποιήσετε pre-commit-terraform hooks για να ενημερώνεται αυτόματα το εγχειρίδιο.

@todo: Εκδόσεις εγγράφων μονάδων, έκδοση, ενέργειες GH

Πόροι

Last updated