Παραδείγματα δομής κώδικα

Δομές κώδικα Terraform

Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν τον πάροχο AWS, αλλά η πλειονότητα των αρχών που παρουσιάζονται στα παραδείγματα μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλους παρόχους δημόσιου cloud καθώς και σε άλλα είδη παρόχων (DNS, DB, Monitoring κ.λπ.).

ΤυποςΠεριγραφήΕτοιμότητα

Λίγοι πόροι, χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις. Ενιαίος λογαριασμός AWS. Μία μόνο περιοχή. Ενιαίο περιβάλλον.

Ναι

Διάφοροι λογαριασμοί και περιβάλλοντα AWS, έτοιμες μονάδες υποδομής με χρήση της Terraform.

Ναι

Πολλοί λογαριασμοί AWS, πολλά regions, επείγουσα ανάγκη μείωσης της αντιγραφής-επικόλλησης, προσαρμοσμένες ενότητες υποδομής, έντονη χρήση συνθέσεων. Χρήση της Terraform.

Σε εξέλιξη

πολύ μεγάλος

Εγκαταστάσεις πολλαπλών παρόχων cloud. Χρήση της Terraform.

Όχι

Δομές κώδικα Terragrunt

ΤύποςΠεριγραφήΕτοιμότητα

μεσαίος

Διάφοροι λογαριασμοί και περιβάλλοντα AWS, έτοιμες μονάδες υποδομής, σύνθεση με χρήση της Terragrunt.

Όχι

μεγάλος

Πολλοί λογαριασμοί AWS, πολλά regions, επείγουσα ανάγκη μείωσης της αντιγραφής-επικόλλησης, προσαρμοσμένες ενότητες υποδομής, έντονη χρήση συνθέσεων. Χρήση της Terragrunt.

Όχι

πολύ μεγάλος

Διάφοροι πάροχοι (AWS, GCP, Azure). Εγκαταστάσεις πολλαπλών cloud. Χρήση της Terragrunt.

Όχι

Last updated