Εργαστήριο

Υπάρχει επίσης ένα εργαστήριο για άτομα που θέλουν να εφαρμόσουν στην πράξη κάποια από τα πράγματα που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.

Το περιεχόμενο βρίσκεται εδώ - https://github.com/antonbabenko/terraform-best-practices-workshop

Last updated