კოდის სტილი

  • ტერაფორმის მოდულები და მაგალითები უნდა შეიცავდეს დოკუმენტაციას, ფუნქციონალების გამოყენების შესახებ.

  • ყველა ბმული README.md ფაილებში უნდა იყოს სრული, რათა Terraform Registry ვებსაიტმა ისინი აჩვენოს სწორად.

  • დოკუმენტაცია შესაძლოა მოიცავდეს mermaid-ით შექმნილ დიაგრამებს და cloudcraft.co-ით შექმნილ blueprint-ებს.

  • იმისათვის რომ დავრწმუნდეთ კოდის არის ვალიდური, სათანადო ფორმატში და ავტომატურად დოკუმენტირებული, უნდა გამოვიყენოთ Terraform pre-commit hooks, სანამ კოდი გადავა Git-ზე და გახდება საჯარო.

დოკუმენტაცია

ავტომატურად გენერირებული დოკუმენტაცია

pre-commit არის ფრეიმვორქი მრავალენოვანი pre-commit hooks-ების სამართავად და შესანარჩუნებლად. ის დაწერილია python-ზე და არის ძლიერი ხელსაწყო დეველოპერების კომპიუტერებზე კოდის git რეპოზიტორიაში გადატანამდე მოხდეს შემოწმება typo-ებზე. ჩვეულებრივ, ის გამოიყენება linter-ების გასაშვებად და კოდის ფორმატირებისთვის (იხილეთ supported hooks).

ტერაფორმის კონფიგურაციით pre-commit შეიძლება გამოყენებულ იქნას კოდის ფორმატირებისა და ვალიდაციისთვის, ასევე დოკუმენტაციის განახლებისთვის.

შეამოწმეთ pre-commit-terraform repository და უკვე არსებული საცავები, რათა უკეთესად გაიგოთ მისი არსი.

terraform-docs

terraform-docs არის ხელსაწყო, რომლის მეშვეობითაც ტერაფორმის მოდულებიდან გენერირდება დოკუმენტაცია სხვადასხვა ფორმატში. შეგიძლიათ ის გაუშვათ მანუალურად (pre-commit hooks-ის გამოყენების გარეშე) ან გამოიყენოთ pre-commit-terraform hooks თუ გსურთ რომ დოკუმენტაცია განახლდეს ავტომატურად.

@todo: Document module versions, release, GH actions

რესურსები

Last updated