კოდის სტრუქტურის მაგალითები

Terraform კოდის სტრუქტურები

These examples are showing AWS provider but the majority of principles shown in the examples can be applied to other public cloud providers as well as other kinds of providers (DNS, DB, Monitoring, etc)

ტიპიაღწერამზაობა

ცოტა რესურსი, არანაირი გარე დამოკიდებულება. ერთი AWS ანგარიში. ერთი რეგიონი. ერთი გარემო.

კი

რამდენიმე AWS ანგარიში და გარემო, თაროზე მოთავსებული ინფრასტრუქტურის მოდული Terraform-ის გამოყენებით.

კი

ბევრი AWS ანგარიში, ბევრი რეგიონი, გადაუდებელი აუცილებლობა შემცირდეს კოპირება, მორგებული ინფრასტრუქტურის მოდულები, კომპოზიციების მძიმე გამოყენება. Terraform-ის გამოყენება.

WIP

very-large

რამდენიმე პროვაიდერი (AWS, GCP, Azure). მრავალ ღრუბლოვანი განლაგება. Terraform-ის გამოყენება.

არა

Terragrunt კოდის სტრუქტურა

ტიპიაღწერამზაობა

medium

რამდენიმე AWS ანგარიში და გარემო, მზა ინფრასტრუქტურის მოდული, კომპოზიციის ნიმუში Terragrunt-ის გამოყენებით.

არა

large

ბევრი AWS ანგარიში, ბევრი რეგიონი, გადაუდებელი აუცილებლობა შემცირდეს კოპირება, მორგებული ინფრასტრუქტურის მოდულები, კომპოზიციების მძიმე გამოყენება. Terragrunt-ის გამოყენება.

არა

very-large

რამდენიმე პროვაიდერი (AWS, GCP, Azure). მრავალ ღრუბლოვანი განლაგება. Terragrunt-ის გამოყენება.

არა

Last updated