დიდი ზომის ინფრასტრუქტურა Terraform-ით

წყარო: https://github.com/antonbabenko/terraform-best-practices/tree/master/examples/large-terraform

ეს Terraform კოდის სტრუქტურის მაგალითი განკუთვნილია დიდი ზომის ინფრასტრუქტურისთვის რომელიც იყენებს შემდეგ კომპონენტებს:

  • 2 AWS ანგარიში

  • 2 რეგიონი

  • 2 გამოყოფილი გარემო (prod და stage რესურსების გაზიარების გარეშე). თითოეული გარემო მუშაობს გამოყოფილ AWS ანგარიშში და მოიცავს რესურსებს ორივე რეგიონში

  • თითოეული გარემო იყენებს მზა ინფრასტრუქტურის მოდულის (alb) განსხვავებულ ვერსიას რომლის კოდის წყაროც არის Terraform Registry

  • თითოეული გარემო იყენებს თვითნაწერ მოდულს modules/network რომელიც ლოკალურად დირექტორიაში ინახება.

დიდ პროექტში, როგორიც აქ არის აღწერილი, Terragrunt-ის გამოყენების სარგებელი ძალიან თვალსაჩინო ხდება. იხილეთ კოდის სტრუქტურის მაგალითები Terragrunt.

  • იდეალურია პროექტებისთვის, სადაც ინფრასტრუქტურა ლოგიკურად არის გამოყოფილი (ცალკე AWS ანგარიშები)

  • კარგია, როდესაც არ არის საჭირო AWS ანგარიშებს შორის გაზიარებული რესურსების ცვლილება (ერთი გარემო = ერთი AWS ანგარიში = ერთი სახელმწიფო ფაილი)

  • კარგია, როდესაც არ არის საჭირო გარემოს შორის ცვლილებების ორკესტრირება

  • კარგია, როდესაც ინფრასტრუქტურის რესურსები განსხვავებულია თითო გარემოში და მიზანმიმართულად და მათი განზოგადება შეუძლებელია (მაგ., ზოგიერთი რესურსი არ არის ერთ გარემოში ან ზოგიერთ რეგიონში)

რაც უფრო იზრდება პროექტი, უფრო რთული იქნება ამ გარემოს ერთმანეთთან განახლების შენარჩუნება. განიხილეთ ინფრასტრუქტურის მოდულების გამოყენება (თაროზე მოთავსებული ან შიდა) განმეორებადი ამოცანებისთვის.

Last updated