მითითებები

არის უამრავი ადამიანი ვინც ქმნის და მართავს Terraform-თან დაკავშირებულ open-source პროექტებს, თუმცა რთულია ვიფიქრო საუკეთესო სტრუქტურაზე. ამიტომ უცვლელად გთავაზობთ ჩამონათვალს awesome-terraform.

https://twitter.com/antonbabenko/lists/terraform-experts - List of people who work with Terraform very actively and can tell you a lot (if you ask them).

https://github.com/shuaibiyy/awesome-terraform - Curated list of resources on HashiCorp's Terraform.

http://bit.ly/terraform-youtube - "Your Weekly Dose of Terraform" YouTube channel by Anton Babenko. Live streams with reviews, interviews, Q&A, live coding, and some hacking with Terraform.

https://weekly.tf - Terraform Weekly newsletter. Various news in the Terraform world (projects, announcements, discussions) by Anton Babenko.

Last updated