ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಉತ್ತಮ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಓಪನ್-ಸೊರ್ಸ್ projectಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು awesome-terraformಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ರಚನೆಯನ್ನುಯೋಚಿಸಲಾರೆ.

https://twitter.com/antonbabenko/lists/terraform-experts - ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು (ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ).

https://github.com/shuaibiyy/awesome-terraform - HashiCorp ನ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿ.

http://bit.ly/terraform-youtube - "Your Weekly Dose of Terraform" ಆಂಟನ್ ಬಾಬೆಂಕೊ ಅವರ YouTube ಚಾನಲ್. ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಲೈವ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗಳು.

https://weekly.tf - ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸುದ್ದಿಪತ್ರ. ಆಂಟನ್ ಬಾಬೆಂಕೊ ಅವರಿಂದ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿಗಳು (ಯೋಜನೆಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು).

Last updated