Links

Terraform ile küçük ölçekli altyapı yönetimi

Bu örnek, hiçbir harici bağımlılığın kullanılmadığı küçük boyutlu bir altyapı için Terraform konfigürasyonları yapılandırılmasına yönelik örnek kodları içerir.
  • Başlamak ve geriye yönelik güncelleme yapmak için mükemmel.
  • Küçük kaynak modülleri için harika
  • Küçük ve doğrusal altyapı modülleri için iyi (ör. terraform-aws-atlantis).
  • Az sayıda kaynak için iyi (20-30'dan az)
Tüm kaynaklar için tek durum dosyası, kaynak sayısı artıyorsa Terraform ile çalışma sürecini yavaşlatabilir (kaynak sayısını sınırlamak için -target argümanını kullanmayı düşününebilirsiniz)