Terraform ile küçük ölçekli altyapı yönetimi

Kaynak: https://github.com/antonbabenko/terraform-best-practices/tree/master/examples/small-terraform

Bu örnek, hiçbir harici bağımlılığın kullanılmadığı küçük boyutlu bir altyapı için Terraform konfigürasyonları yapılandırılmasına yönelik örnek kodları içerir.

  • Başlamak ve geriye yönelik güncelleme yapmak için mükemmel.

  • Küçük kaynak modülleri için harika

  • Küçük ve doğrusal altyapı modülleri için iyi (ör. terraform-aws-atlantis).

  • Az sayıda kaynak için iyi (20-30'dan az)

Tüm kaynaklar için tek durum dosyası, kaynak sayısı artıyorsa Terraform ile çalışma sürecini yavaşlatabilir (kaynak sayısını sınırlamak için -target argümanını kullanmayı düşününebilirsiniz)

Last updated