Υποδομή μεσαίου μεγέθους με Terraform

Πηγή: https://github.com/antonbabenko/terraform-best-practices/tree/master/examples/medium-terraform

Αυτό το παράδειγμα περιέχει κώδικα ως παράδειγμα δόμησης των ρυθμίσεων Terraform για μια μεσαίου μεγέθους υποδομή που χρησιμοποιεί:

  • 2 λογαριασμούς AWS

  • 2 ξεχωριστά περιβάλλοντα (prod και stage που δεν διαμοιράζονται τίποτα). Κάθε περιβάλλον ζει σε ξεχωριστό λογαριασμό AWS

  • Κάθε περιβάλλον χρησιμοποιεί διαφορετική έκδοση της έτοιμης μονάδας υποδομής (alb) που προέρχεται από το Terraform registry

  • Κάθε περιβάλλον χρησιμοποιεί την ίδια έκδοση μιας εσωτερικής μονάδας modules/network, καθώς προέρχεται από έναν τοπικό κατάλογο.

  • Ιδανικό για έργα όπου η υποδομή διαχωρίζεται λογικά (ξεχωριστοί λογαριασμοί AWS)

  • Καλό όταν δεν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης πόρων που διαμοιράζονται μεταξύ λογαριασμών AWS (ένα περιβάλλον = ένας λογαριασμός AWS = ένα αρχείο κατάστασης)

  • Καλό όταν δεν υπάρχει ανάγκη ενορχήστρωσης των αλλαγών μεταξύ των περιβαλλόντων

  • Καλό όταν οι πόροι υποδομής είναι διαφορετικοί ανά περιβάλλον επίτηδες και δεν μπορούν να γενικευτούν (π.χ. κάποιοι πόροι απουσιάζουν από ένα περιβάλλον ή από ορισμένες περιοχές)

Καθώς το έργο μεγαλώνει, θα είναι πιο δύσκολο να διατηρούνται αυτά τα περιβάλλοντα ενημερωμένα μεταξύ τους. Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης μονάδων υποδομής (έτοιμων ή εσωτερικών) για επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Last updated