Υποδομή μικρού μεγέθους με Terraform

Πηγή: https://github.com/antonbabenko/terraform-best-practices/tree/master/examples/small-terraform

Αυτό το παράδειγμα περιέχει κώδικα ως παράδειγμα δόμησης των ρυθμίσεων του Terraform για μια υποδομή μικρού μεγέθους, όπου δεν χρησιμοποιούνται εξωτερικές εξαρτήσεις.

  • Ιδανικό για να ξεκινήσετε και να αναδιαμορφώσετε καθώς προχωράτε

  • Ιδανικό για μικρές ενότητες πόρων

  • Καλό για μικρές και γραμμικές ενότητες υποδομής (π.χ. terraform-aws-atlantis)

  • Καλό για μικρό αριθμό πόρων (λιγότερους από 20-30)

Το ενιαίο αρχείο κατάστασης για όλους τους πόρους μπορεί να κάνει τη διαδικασία εργασίας με το Terraform αργή αν ο αριθμός των πόρων αυξάνεται (εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα όρισμα -target για να περιορίσετε τον αριθμό των πόρων)

Last updated