საშუალო ზომის ინფრასტრუქტურა Terraform-ით

წყარო: https://github.com/antonbabenko/terraform-best-practices/tree/master/examples/medium-terraform

ეს Terraform კოდის სტრუქტურის მაგალითი განკუთვნილია საშუალო ზომის ინფრასტრუქტურისთვის რომელიც იყენებს შემდეგ კომპონენტებს:

  • 2 AWS ანგარიშს

  • 2 გამოყოფილი გარემო (prod და stage რესურსების გაზიარების გარეშე). თითოეული გარემო მუშაობს გამოყოფილ AWS ანგარიშში და მოიცავს რესურსებს ორივე რეგიონში

  • თითოეული გარემო იყენებს მზა ინფრასტრუქტურის მოდულის (alb) განსხვავებულ ვერსიას რომლის კოდის წყაროც არის Terraform Registry

  • თითოეული გარემო იყენებს თვითნაწერ მოდულს modules/network რომელიც ლოკალურად დირექტორიაში ინახება.

  • იდეალურია პროექტებისთვის, სადაც ინფრასტრუქტურა ლოგიკურად არის გამოყოფილი (ცალკე AWS ანგარიშები)

  • კარგია, როდესაც არ არის საჭირო AWS ანგარიშებს შორის გაზიარებული რესურსების ცვლილება (ერთი გარემო = ერთი AWS ანგარიში = ერთი მდგომარეობის ფაილი)

  • კარგია, როდესაც არ არის საჭირო გარემოს შორის ცვლილებების ორკესტრირება

  • კარგია, როდესაც ინფრასტრუქტურის რესურსები განსხვავებულია თითო გარემოზე დანიშნულებისამებრ და არ შეიძლება განზოგადდეს (მაგ., ზოგიერთი რესურსი არ არის ერთ გარემოში ან ზოგიერთ რეგიონში)

რაც უფრო იზრდება პროექტი, უფრო რთული იქნება ამ გარემოს ერთმანეთთან განახლების შენარჩუნება. განიხილეთ ინფრასტრუქტურის მოდულების გამოყენება განმეორებადი ამოცანებისთვის.

Last updated