მცირე ზომის ინფრასტრუქტურა Terraform-ით

წყარო: https://github.com/antonbabenko/terraform-best-practices/tree/master/examples/small-terraform

ეს Terraform კოდის სტრუქტურის მაგალითი განკუთვნილია მცირე ზომის ინფრასტრუქტურისთვის რომელიც იყენებს შემდეგ კომპონენტებს:

მაგალითი შეიცავს კოდს, როგორც Terraform-ის კონფიგურაციის სტრუქტურირების მაგალითს მცირე ზომის ინფრასტრუქტურისთვის, სადაც არ არის გამოყენებული გარე დამოკიდებულებები(Dependencies).

  • შესანიშნავია დასაწყებად და რეფაქტირებისთვის

  • შესანიშნავია მცირე რესურსის მოდულებისთვის

  • კარგია მცირე და ხაზოვანი ინფრასტრუქტურის მოდულებისთვის (მაგალითად terraform-aws-atlantis)

  • კარგია მცირე რაოდენობის რესურსებისთვის (20-30-ზე ნაკლები)

ყველა რესურსისთვის საერთო მდგომარეობის(State) ფაილს შეუძლია Terraform-თან მუშაობის პროცესი შეანელოს, თუ რესურსების რაოდენობა იზრდება (განიხილეთ -targetარგუმენტის გამოყენება სამიზნე რესურსების რაოდენობის შესაზღუდად)

Last updated