ხშირად დასმული კითხვები

FTP (Frequent Terraform Problems)

რომელი ხელსაწყოები უნდა ვიცოდეთ და გამოვიყენოთ?

  • Terragrunt - ორკესტრაციის ხელსაწყო

  • tflint - Code linter

  • tfenv - ვერსიების მენეჯერი

  • Atlantis - Pull Request-ების ავტომატიზაცია

  • pre-commit-terraform - git hook-ების კოლექცია Terraform-ისთვის

  • Infracost - ქლაუდის ხარჯის განსაზღვრა Terraform-ის pull request-ში. მუშაობს Terragrunt, Atlantis და pre-commit-terraform-თან.

რა გამოსავალია მოდულების dependency hell -თან მიმართებით?

რესურსების და ინფრასტრუქტურის მოდულების ვერსიები უნდა იყოს განსაზღვრული. პროვაიდერების კონფიგურაცია უნდა განისაზღვროს მოდულებს გარეთ, მაგრამ სტრუქტურულად. პროვაიდერების და Terraform-ის ვერსიები ასევე შეიძლება განისაზღვროს მკაცრად.

არ არსებობს დამოკიდებულების(dependency) სამართავი ხელსაწყო, მაგრამ გარკვეული რჩევები როგორ ავირიდოთ თავიდან მსგავსი პრობლემები. მაგალითად, Dependabot შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამოკიდებულებების განახლების ავტომატიზაციისთვის. Dependabot ქმნის pull requests რათა შეინარჩუნოს დამოკიდებულებები უსაფრთხოს და განახლებულ მდგომარეობაში. Dependabot -ს გააჩნია Terraform კონფიგურაციების მხარდაჭერა.

Last updated