Infrastruktura średniej wielkości Terraform

Źródło: https://github.com/antonbabenko/terraform-best-practices/tree/master/examples/medium-terraform

Ten przykład zawiera kod dla strukturyzacji konfiguracji Terraform dla średniego rozmiaru infrastruktury, która zawiera:

  • 2 konta AWS

  • 2 oddzielne środowiska (prod i stage, które nic ze sobą nie dzielą). Każde środowisko funkcjonuje na osobnym koncie AWS

  • Każde środowisko korzysta z innej wersji gotowego modułu infrastruktury (alb) pochodzącego z Terraform Registry

  • Każde środowisko używa tej samej wersji modułów/sieci (modules/network) modułu wewnętrznego, ponieważ pochodzi z katalogu lokalnego.

  • Idealny dla projektów, w których infrastruktura jest logicznie odseparowana (osobne konta AWS)

  • Dobre, gdy nie ma potrzeby modyfikowania zasobów współdzielonych między kontami AWS (jedno środowisko = jedno konto AWS = jeden plik stanu)

  • Dobre, gdy nie ma potrzeby organizowania zmian między środowiskami

  • Dobre, gdy zasoby infrastruktury są celowo różne w zależności od środowiska i nie można ich uogólniać (np. niektóre zasoby są nieobecne w jednym środowisku lub w niektórych regionach)

W miarę rozwoju projektu coraz trudniej będzie zapewnić wzajemną aktualność tych środowisk. Rozważ użycie modułów infrastruktury (gotowych lub wewnętrznych) do powtarzalnych zadań.

Last updated