Links
Comment on page

Infrastruktura średniej wielkości Terraform

Ten przykład zawiera kod dla strukturyzacji konfiguracji Terraform dla średniego rozmiaru infrastruktury, która zawiera:
  • 2 konta AWS
  • 2 oddzielne środowiska (prod i stage, które nic ze sobą nie dzielą). Każde środowisko funkcjonuje na osobnym koncie AWS
  • Każde środowisko korzysta z innej wersji gotowego modułu infrastruktury (alb) pochodzącego z Terraform Registry
  • Każde środowisko używa tej samej wersji modułów/sieci (modules/network) modułu wewnętrznego, ponieważ pochodzi z katalogu lokalnego.
  • Idealny dla projektów, w których infrastruktura jest logicznie odseparowana (osobne konta AWS)
  • Dobre, gdy nie ma potrzeby modyfikowania zasobów współdzielonych między kontami AWS (jedno środowisko = jedno konto AWS = jeden plik stanu)
  • Dobre, gdy nie ma potrzeby organizowania zmian między środowiskami
  • Dobre, gdy zasoby infrastruktury są celowo różne w zależności od środowiska i nie można ich uogólniać (np. niektóre zasoby są nieobecne w jednym środowisku lub w niektórych regionach)
W miarę rozwoju projektu coraz trudniej będzie zapewnić wzajemną aktualność tych środowisk. Rozważ użycie modułów infrastruktury (gotowych lub wewnętrznych) do powtarzalnych zadań.