FAQ

FTP (Frequent Terraform Problems), czyli najczęstsze problemy z Terraform

Jakich narzędzi muszę używać?

Jakie są rozwiązania piekła zależności (dependency hell) z modułami?

Należy określić wersje modułów zasobów i infrastruktury. Dostawcy powinni być skonfigurowani poza modułami, ale tylko w kompozycji. Wersję dostawców i Terraform można również zablokować.

Nie ma głównego narzędzia do zarządzania zależnościami, ale jest kilka wskazówek, dzięki którym piekło zależności będzie mniej problematyczne. Na przykład Dependabot może służyć do automatyzacji aktualizacji zależności. Dependabot tworzy pull requesty, aby Twoje zależności były bezpieczne i aktualne. Dependabot obsługuje konfiguracje Terraform.

Last updated