Scrierea configurațiilor Terraform

Utilizați locals pentru a specifica dependențe explicite între resurse

Un mod util de a da un indiciu pentru Terraform că unele resurse ar trebui șterse înainte chiar și atunci când nu există nicio dependență directă în configurațiile Terraform.

https://raw.githubusercontent.com/antonbabenko/terraform-best-practices/master/snippets/locals.tf

Terraform 0.12 - Argumente obligatorii vs argumente opționale

 1. Argumentul obligatoriu index_document trebuie setat, dacă var.website nu este o hartă (map) goală.

 2. Argumentul opțional error_document poate fi omis.

main.tf
variable "website" {
 type  = map(string)
 default = {}
}

resource "aws_s3_bucket" "this" {
 # omitted...

 dynamic "website" {
  for_each = length(keys(var.website)) == 0 ? [] : [var.website]

  content {
   index_document = website.value.index_document
   error_document = lookup(website.value, "error_document", null)
  }
 }
}
terraform.tfvars
website = {
 index_document = "index.html"
}

Last updated