Links
Comment on page

Scrierea configurațiilor Terraform

Utilizați locals pentru a specifica dependențe explicite între resurse

Un mod util de a da un indiciu pentru Terraform că unele resurse ar trebui șterse înainte chiar și atunci când nu există nicio dependență directă în configurațiile Terraform.

Terraform 0.12 - Argumente obligatorii vs argumente opționale

  1. 1.
    Argumentul obligatoriu index_document trebuie setat, dacă var.website nu este o hartă (map) goală.
  2. 2.
    Argumentul opțional error_document poate fi omis.
main.tf
variable "website" {
type = map(string)
default = {}
}
resource "aws_s3_bucket" "this" {
# omitted...
dynamic "website" {
for_each = length(keys(var.website)) == 0 ? [] : [var.website]
content {
index_document = website.value.index_document
error_document = lookup(website.value, "error_document", null)
}
}
}
terraform.tfvars
website = {
index_document = "index.html"
}
Last modified 1yr ago