Terraform Konfigürasyonu Yazma

Kaynaklar arasındaki açık bağımlılıkları belirtmek için locals kullanın

Terraform konfigürasyonlarında doğrudan bağımlılık olmasa bile bazı kaynakların daha önce silinmesi gerektiğine dair Terraform'a bir ipucu vermenin yararlı yolu.

https://raw.githubusercontent.com/antonbabenko/terraform-best-practices/master/snippets/locals.tf

Terraform 0.12 - Zorunlu Zorunlu(Requiered) vs. Opsiyonel(Optional) Argümanlar

 1. var.website boş bir map değilse, zorunlu argüman index_document ayarlanmalıdır.

 2. İsteğe bağlı argüman error_document göz ardı edilebilir

main.tf
variable "website" {
 type  = map(string)
 default = {}
}

resource "aws_s3_bucket" "this" {
 # omitted...

 dynamic "website" {
  for_each = length(keys(var.website)) == 0 ? [] : [var.website]

  content {
   index_document = website.value.index_document
   error_document = lookup(website.value, "error_document", null)
  }
 }
}
terraform.tfvars
website = {
 index_document = "index.html"
}

Last updated