Умови найменувань

Загальні умови

Не повинно бути ніяких причин не дотримуватися принаймні цих умов :)

Майте на увазі, що реальні хмарні ресурси часто мають обмеження у дозволених іменах. Деякі ресурси, наприклад, не можуть містити тире, деякі мають бути у формі camel-cased стилю. Умови в цій книзі посилаються на самі імена Terraform.

 1. Використовуйте _ (підкреслення) замість - (тире) всюди (імена ресурсів, імена джерел даних, імена змінних, вихідні дані тощо).

 2. Віддавайте перевагу використанню малих літер і цифр (навіть якщо підтримується UTF-8).

Аргументи ресурсів і джерел даних

 1. Не повторюйте тип ресурсу в назві ресурсу (ні частково, ні повністю):

  resource "aws_route_table" "public" {}

  resource "aws_route_table" "public_route_table" {}

  resource "aws_route_table" "public_aws_route_table" {}

 2. Ім'я ресурсу повинно називатись this, якщо немає більш описової та загальної назви, або якщо модуль ресурсів створює один ресурс цього типу (наприклад, у AWS VPC module існує єдиний ресурс типу aws_nat_gateway і декілька типів ресурсівaws_route_table, так що aws_nat_gateway має бути названий this і aws_route_table повинен мати більш описову назву - наприклад - приватний, публічний, база даних).

 3. Завжди використовуйте іменники в однині для назв.

 4. Використання - всередині значень аргументів і в місцях, де значення буде доступне для людини (наприклад, всередині імені DNS екземпляра RDS).

 5. Включайте аргумент count / for_each всередині блоку ресурсу або джерела даних як перший аргумент угорі та розділяйте новим рядком після нього.

 6. Включайте аргумент tags,якщо це підтримується ресурсом, як останній реальний аргумент, наступний за depends_on та lifecycle, якщо необхідно. Всі вони повинні бути розділені одним порожнім рядком.

 7. При використанні умов в аргументіcount / for_eachвіддавайте перевагу логічним значенням замість використання length або інших виразів.

Приклади коду ресурсів

Використання count / for_each

main.tf
resource "aws_route_table" "public" {
 count = 2

 vpc_id = "vpc-12345678"
 # ... remaining arguments omitted
}

resource "aws_route_table" "private" {
 for_each = toset(["one", "two"])

 vpc_id = "vpc-12345678"
 # ... remaining arguments omitted
}
main.tf
resource "aws_route_table" "public" {
 vpc_id = "vpc-12345678"
 count = 2

 # ... remaining arguments omitted
}

Розміщення тегів

main.tf
resource "aws_nat_gateway" "this" {
 count = 2

 allocation_id = "..."
 subnet_id   = "..."

 tags = {
  Name = "..."
 }

 depends_on = [aws_internet_gateway.this]

 lifecycle {
  create_before_destroy = true
 }
}  
main.tf
resource "aws_nat_gateway" "this" {
 count = 2

 tags = "..."

 depends_on = [aws_internet_gateway.this]

 lifecycle {
  create_before_destroy = true
 }

 allocation_id = "..."
 subnet_id   = "..."
}

Умови вcount

outputs.tf
resource "aws_nat_gateway" "that" {  # Best
 count = var.create_public_subnets ? 1 : 0
}

resource "aws_nat_gateway" "this" {  # Good
 count = length(var.public_subnets) > 0 ? 1 : 0
}

Змінні

 1. Не винаходьте велосипед у ресурсних модулях: використовуйте name, description, і default значення для змінних, як зазначено в розділі «Довідник аргументів» для ресурсу, з яким ви працюєте.

 2. Підтримка перевірки змінних досить обмежена (наприклад, не можна отримати доступ до інших змінних або виконати пошук). Плануйте відповідно, тому що в багатьох випадках ця функція не корисна.

 3. Використовуйте форму множини в імені змінної, якщо тип є list(...) або map(...).

 4. Упорядковуйте ключі у змінному блоці, як описано далі: description , type, default, validation.

 5. Завжди включайте description для всіх змінних, навіть якщо ви думаєте, що це очевидно (це знадобиться вам у майбутньому).

 6. Віддавайте перевагу використанню простих типів (number, string, list(...), map(...), над спеціальними, як наприклад object(), якщо вам не потрібні жорсткі обмеження для кожного ключа.

 7. Використовуйте спеціальні типи, наприклад map(map(string)) якщо всі елементи у map мають одинаковий тип (наприклад, string) або можна конвертувати в нього (наприклад тип number можна конвертувати у string).

 8. Використовуйте тип any щоб відключити перевірку типу, починаючи з певної глибини або коли має підтримуватися декілька типів.

 9. Значенння {} це іноді map, а іноді - object. Використовуйте tomap(...) щоб зробити map, тому що немає можливості зробити об'єкт.

Вихідні дані

Робіть вихідні дані узгодженими і зрозумілими за межами їх області (коли користувач використовує модуль, має бути очевидним, який тип і атрибут значення він повертає).

 1. Ім’я виводу має описувати властивість, яку він містить, і бути менш вільною формою, ніж ви зазвичай хотіли б.

 2. Хороша структура назви виводу виглядає так {name}_{type}_{attribute} , де:

  1. {name} - це ім’я ресурсу або джерела даних без префікса постачальника. {name} для aws_subnet - це subnet, дляaws_vpc - це vpc.

  2. {type} є різновидом джерела ресурсів.

  3. {attribute} є атрибутом, який повертає вихідні дані.

 3. Якщо вихідні дані повертають значення з функціями інтерполяції та кількома ресурсами, {name} і {type},вонимають бути якомога загальнішими (це як префікс слід пропустити). Перегляньте приклади.

 4. Якщо повертається значення у вигляді списка, воно повинно мати назву у множині. Перегляньте приклади.

 5. Завжди включайте description для всіх результатів, навіть якщо ви думаєте, що це очевидно.

 6. Уникайте налаштування чутливих аргументів, якщо ви повністю не контролюєте використання цього виводу в усіх місцях і у всіх модулях.

 7. Віддавайте перевагуtry() (доступний з Terraform 0.13) над element(concat(...)) (застарілий підхід для версій до 0.13)

Приклади коду вихідних даних

Повертає щонайбільше один ідентифікатор із групи безпеки:

outputs.tf
output "security_group_id" {
 description = "The ID of the security group"
 value    = try(aws_security_group.this[0].id, aws_security_group.name_prefix[0].id, "")
}

Якщо є декілька ресурсів одного типу, це слід пропустити в назві виводу:

outputs.tf
output "this_security_group_id" {
 description = "The ID of the security group"
 value    = element(concat(coalescelist(aws_security_group.this.*.id, aws_security_group.web.*.id), [""]), 0)
}

Використовуйте назви у множині, якщо повернене значення є списком

outputs.tf
output "rds_cluster_instance_endpoints" {
 description = "A list of all cluster instance endpoints"
 value    = aws_rds_cluster_instance.this.*.endpoint
}

Last updated