Links
Comment on page

Написання конфігурацій Terraform

Використовуйте locals щоб вказати явні залежності між ресурсами

Корисний спосіб дати підказку Terraform про те, що деякі ресурси слід видаляти раніше, навіть якщо немає прямої залежності в конфігураціях Terraform.

Terraform 0.12 - Обов’язкові та необов’язкові аргументи

  1. 1.
    Обов'язковий аргумент index_documentнеобхідно встановити, якщо var.website - це не порожній map
  2. 2.
    Необов'язковий аргументerror_document можна пропустити.
main.tf
variable "website" {
type = map(string)
default = {}
}
resource "aws_s3_bucket" "this" {
# omitted...
dynamic "website" {
for_each = length(keys(var.website)) == 0 ? [] : [var.website]
content {
index_document = website.value.index_document
error_document = lookup(website.value, "error_document", null)
}
}
}
terraform.tfvars
website = {
index_document = "index.html"
}