Links

Написання конфігурацій Terraform

Використовуйте locals щоб вказати явні залежності між ресурсами

Корисний спосіб дати підказку Terraform про те, що деякі ресурси слід видаляти раніше, навіть якщо немає прямої залежності в конфігураціях Terraform.

Terraform 0.12 - Обов’язкові та необов’язкові аргументи

  1. 1.
    Обов'язковий аргумент index_documentнеобхідно встановити, якщо var.website - це не порожній map
  2. 2.
    Необов'язковий аргументerror_document можна пропустити.
main.tf
variable "website" {
type = map(string)
default = {}
}
resource "aws_s3_bucket" "this" {
# omitted...
dynamic "website" {
for_each = length(keys(var.website)) == 0 ? [] : [var.website]
content {
index_document = website.value.index_document
error_document = lookup(website.value, "error_document", null)
}
}
}
terraform.tfvars
website = {
index_document = "index.html"
}