Написання конфігурацій Terraform

Використовуйте locals щоб вказати явні залежності між ресурсами

Корисний спосіб дати підказку Terraform про те, що деякі ресурси слід видаляти раніше, навіть якщо немає прямої залежності в конфігураціях Terraform.

Terraform 0.12 - Обов’язкові та необов’язкові аргументи

  1. 1.
    Обов'язковий аргумент index_documentнеобхідно встановити, якщо var.website - це не порожній map
  2. 2.
    Необов'язковий аргументerror_document можна пропустити.
main.tf
1
variable "website" {
2
type = map(string)
3
default = {}
4
}
5
6
resource "aws_s3_bucket" "this" {
7
# omitted...
8
9
dynamic "website" {
10
for_each = length(keys(var.website)) == 0 ? [] : [var.website]
11
12
content {
13
index_document = website.value.index_document
14
error_document = lookup(website.value, "error_document", null)
15
}
16
}
17
}
Copied!
terraform.tfvars
1
website = {
2
index_document = "index.html"
3
}
Copied!