Написання конфігурацій Terraform

Використовуйте locals щоб вказати явні залежності між ресурсами

Корисний спосіб дати підказку Terraform про те, що деякі ресурси слід видаляти раніше, навіть якщо немає прямої залежності в конфігураціях Terraform.

https://raw.githubusercontent.com/antonbabenko/terraform-best-practices/master/snippets/locals.tf

Terraform 0.12 - Обов’язкові та необов’язкові аргументи

 1. Обов'язковий аргумент index_documentнеобхідно встановити, якщо var.website - це не порожній map

 2. Необов'язковий аргументerror_document можна пропустити.

main.tf
variable "website" {
 type  = map(string)
 default = {}
}

resource "aws_s3_bucket" "this" {
 # omitted...

 dynamic "website" {
  for_each = length(keys(var.website)) == 0 ? [] : [var.website]

  content {
   index_document = website.value.index_document
   error_document = lookup(website.value, "error_document", null)
  }
 }
}
terraform.tfvars
website = {
 index_document = "index.html"
}

Last updated