Links
Comment on page

Kreiranje manjih infrastruktura uz pomoc Terraforma

Ovaj primjer sadrzi kod koji je primjer organizacije Terrafrom konfiguracije za male infrastrukture bez vanjskih zavisnosti.
  • Idealan za pocetak i izmjene u hodu
  • Idealan za male resurs module
  • Dobar za male i linearne infrastrukturne module (npr: terraform-aws-atlantis)
  • Dobar za mali broj resursa (manje od 20-30)
Jedan fajl stanja za sve resurse moze uciniti proces rada sa Terrafromom sporim ukoliko broj resursa poraste (razmislite o upotrebi argumenta -target da bi ogranicili broj resursa)