Links
Comment on page

Przykłady kodu

Struktura kodu Terraform

Poniższe przykłady dotyczą AWS, ale większość zasad pokazanych w przykładach można zastosować do innych dostawców chmury publicznej, a także innych rodzajów dostawców (DNS, DB, Monitoring, itp.)
Type
Description
Gotowość
mała
Mało zasobów, żadnych zewnętrznych zależności. Pojedyncze konto AWS. Tylko jeden region. Jedno środowisko.
Tak
średnia
Kilka kont i środowisk AWS. Korzystanie z gotowych modułów infrastruktury Terraform. Wykorzystanie Terraform.
Tak
duża
Wiele kont AWS, wiele regionów, pilna potrzeba ograniczenia kopiowania i wklejania, niestandardowe moduły infrastruktury, intensywne użycie kompozycji. Wykorzystanie Terraform.
WIP
bardzo duża
Kilku dostawców (AWS, GCP, Azure). Wdrożenia w wielu chmurach. Wykorzystanie Terraform.
Nie

Struktura kodu Terragrunt

Typ
Opis
Gotowość
średnia
Kilka kont i środowisk AWS. Korzystanie z gotowych modułów infrastruktury. Wykorzystanie Terragrunt.
Nie
duża
Wiele kont AWS, wiele regionów, pilna potrzeba ograniczenia kopiowania i wklejania, niestandardowe moduły infrastruktury, intensywne użycie kompozycji. Wykorzystanie Terragrunt.
Nie
bardzo duża
Kilku dostawców (AWS, GCP, Azure). Wdrożenia w wielu chmurach. Wykorzystanie Terragrunt.
Nie