Przykłady kodu

Struktura kodu Terraform

Poniższe przykłady dotyczą AWS, ale większość zasad pokazanych w przykładach można zastosować do innych dostawców chmury publicznej, a także innych rodzajów dostawców (DNS, DB, Monitoring, itp.)

TypeDescriptionGotowość

Mało zasobów, żadnych zewnętrznych zależności. Pojedyncze konto AWS. Tylko jeden region. Jedno środowisko.

Tak

Kilka kont i środowisk AWS. Korzystanie z gotowych modułów infrastruktury Terraform. Wykorzystanie Terraform.

Tak

Wiele kont AWS, wiele regionów, pilna potrzeba ograniczenia kopiowania i wklejania, niestandardowe moduły infrastruktury, intensywne użycie kompozycji. Wykorzystanie Terraform.

WIP

bardzo duża

Kilku dostawców (AWS, GCP, Azure). Wdrożenia w wielu chmurach. Wykorzystanie Terraform.

Nie

Struktura kodu Terragrunt

TypOpisGotowość

średnia

Kilka kont i środowisk AWS. Korzystanie z gotowych modułów infrastruktury. Wykorzystanie Terragrunt.

Nie

duża

Wiele kont AWS, wiele regionów, pilna potrzeba ograniczenia kopiowania i wklejania, niestandardowe moduły infrastruktury, intensywne użycie kompozycji. Wykorzystanie Terragrunt.

Nie

bardzo duża

Kilku dostawców (AWS, GCP, Azure). Wdrożenia w wielu chmurach. Wykorzystanie Terragrunt.

Nie

Last updated