Mała infrastruktura z Terraform

Źródło: https://github.com/antonbabenko/terraform-best-practices/tree/master/examples/small-terraform

Ten przykład zawiera kod dla strukturyzacji konfiguracji Terraform dla małego rozmiaru infrastruktury, w której nie są używane zależności zewnętrzne.

  • Idealny na początek i gdy refaktoryzacja na bieżąco jest możliwa

  • Idealny do modułów z małymi zasobami

  • Dobry dla małych i liniowych modułów infrastruktury (np. terraform-aws-atlantis)

  • Dobry dla małej liczby zasobów (mniej niż 20-30)

Plik jednego stanu dla wszystkich zasobów może spowolnić proces pracy z Terraform. Jeśli liczba zasobów rośnie, rozważ użycie argumentu -target, aby je ograniczyć.

Last updated