Links
Comment on page

Mała infrastruktura z Terraform

Ten przykład zawiera kod dla strukturyzacji konfiguracji Terraform dla małego rozmiaru infrastruktury, w której nie są używane zależności zewnętrzne.
  • Idealny na początek i gdy refaktoryzacja na bieżąco jest możliwa
  • Idealny do modułów z małymi zasobami
  • Dobry dla małych i liniowych modułów infrastruktury (np. terraform-aws-atlantis)
  • Dobry dla małej liczby zasobów (mniej niż 20-30)
Plik jednego stanu dla wszystkich zasobów może spowolnić proces pracy z Terraform. Jeśli liczba zasobów rośnie, rozważ użycie argumentu -target, aby je ograniczyć.