Warsztaty

Istnieją też warsztaty dla osób, które chcą przećwiczyć niektóre z zagadnień opisanych w tej książce.

Znajdziesz je tutaj: https://github.com/antonbabenko/terraform-best-practices-workshop

Last updated