Середня інфраструктура з Terraform

Джерело: https://github.com/antonbabenko/terraform-best-practices/tree/master/examples/medium-terraform

Цей приклад містить код як приклад структурування конфігурацій Terraform для інфраструктури середнього розміру, яка використовує:

  • 2 AWS акаунти

  • 2 окремих середовища (prod та stage,які не мають нічого спільного). Кожне середовище живе в окремому акаунті AWS

  • Кожне середовище використовує різну версію готового інфраструктурного модуля (alb), отриманого з Terraform Registry

  • Кожне середовище використовує одинакову версію модулів/мережі внутрішнього модуля, оскільки джерело отримане з локального каталогу

  • Ідеально підходить для проектів, де інфраструктура логічно розділена (окремі акаунти AWS)

  • Добре, коли немає необхідності змінювати ресурси, спільні для акаунтів AWS (одне середовище = один акаунт AWS = один файл стану)

  • Добре, коли немає потреби в оркестровці змін між середовищами

  • Добре, коли ресурси інфраструктури відрізняються для кожного середовища спеціально і не можуть бути узагальнені (наприклад, деякі ресурси відсутні в одному середовищі або в деяких регіонах)

Із розвитком проекту буде все важче підтримувати ці середовища в актуальному стані одне з одним. Подумайте про використання інфраструктурних модулів (готових або внутрішніх) для повторюваних завдань.

Last updated