Links
Comment on page

Малорозмірна структура із Terraform

Цей приклад містить код як приклад структурування конфігурацій Terraform для невеликої інфраструктури, де не використовуються зовнішні залежності.
  • Ідеально підходить для початку та реорганізації у процесі
  • Ідеально підходить для невеликих ресурсних модулів
  • Добре підходить для невеликих і лінійних інфраструктурних модулів (наприклад, terraform-aws-atlantis)
  • Добре для невеликої кількості ресурсів (менше ніж 20-30)
Єдиний файл стану для всіх ресурсів може уповільнити процес роботи з Terraform, якщо кількість ресурсів зростає (подумайте про використання аргументу-target щоб обмежити кількість ресурсів)