Links

Cześć!

Ten dokument jest próbą opisania najlepszych praktyk dotyczących korzystania z Terraform i przedstawia zalecenia związane z najczęstszymi problemami, z jakimi spotykają się użytkownicy_czki Terraform.
Terraform to dość nowy projekt (jak większość narzędzi DevOps), który zaistniał w 2014 roku.
Terraform jest potężnym (jeśli nie najpotężniejszym) i jednym z najczęściej używanych narzędzi, który umożliwia zarządzanie infrastrukturą jako kodem. Pozwala programistom_ką rozwiązywać wiele różnych problemów infrastrukturalnych tak, aby dało się to dalej łatwo wspierać, integrować i rozwijać.
Niektóre informacje opisane w tej książce mogą wydawać się nieoptymalnymi praktykami. Jestem tego świadom. Czasem zachodzi potrzeba pomocy czytelnikom_czkom w oddzieleniu tego, co jest powszechnie znanymi najlepszymi praktykami, a co jest po prostu kolejnym subiektywnym sposobem robienia rzeczy. Używam wtedy wskazówek, aby zapewnić kontekst oraz ikony, które określają poziom trudności w każdej podsekcji dotyczącej najlepszych praktyk.
Historia tej książki rozpoczęła się w słonecznym Madrycie w 2018 roku i jest dostępna za darmo pod tym linkiem - https://www.terraform-best-practices.com/
Kilka lat później został on zaktualizowany o najnowsze zalecane praktyki dostępne w Terraform 1.0. Ostatecznie — ta książka powinna zawierać większość praktyk i zaleceń dla użytkowników Terraform, które można uznać za bezdyskusyjnie najlepsze.

Sponsorowanie

Please contact me if you want to become a sponsor.
CAST AI — Cut your Kubernetes costs by 60%+ on average. First cluster optimization FREE!
Speakeasy — Terraform Providers, SDKs and docs for your API. Make your API enterprise-ready!

Tłumaczenia

Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz pomóc przetłumaczyć tę książkę na inne języki.

Wsparcie i współpraca

Zawsze chętnie usłyszę wasze opinie i zaktualizuje tę książkę. Społeczność ciągle dojrzewa, a nowe pomysły są weryfikowane i wdrażane.
Jeśli jesteś zainteresowany konkretnymi tematami, otwórz nowy wątek (issue) lub daj kciuk w górę przy istniejącym, który chcesz poruszyć najbardziej. Jeśli chcesz wnieść swój wkład do książki, wprowadź zmianę i utwórz pull request (nie martw się czy to co napisałeś_aś jest idealne od samego początku!)\

Autorzy_ki

Ta książka jest pod opieką Anton Babenko oraz wielu innych współautorów_ek i __ tłumaczy___ek.

Licencja

Ta praca jest objęta licencją Apache 2. Zobacz LICENSE, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Autorzy_rki __ i __ współtwórcy_czynie treści nie mogą zagwarantować aktualności oraz poprawności informacji tutaj znalezionych. Upewnij się, że rozumiesz, iż informacje podane tutaj są dostarczane dobrowolnie i że między Tobą a jakimikolwiek osobami związanymi z tą treścią lub projektem nie powstaje żadna umowa ani kontrakt. Autorzy_rki __ i __ współtwórcy_czynie nie przyjmują i niniejszym zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony za jakiekolwiek straty, szkody, lub zakłócenia spowodowane błędami, lub pominięciami w informacjach zawartych w tych treściach, powiązanych z nimi lub z nimi połączonych, niezależnie od tego, czy takie błędy lub pominięcia wynikają z zaniedbania, wypadku lub jakiejkolwiek innej przyczyny.
Prawa autorskie © 2018-2023 Anton Babenko.
Last modified 3mo ago